Giveback khi b?n ? l?i v?i chúng tôi ...

Đưa doanh nghiệp của bạn đến khu phố của chúng tôi và cho phép nhóm của chúng tôi phục vụ bạn; chúng tôi sẽ cảm ơn bạn bằng cách trả nó về phía trước!

5% thời gian lưu trú của bạn sẽ đi đến 1 trong 3 tổ chức xứng đáng theo hướng của bạn. Đưa doanh nghiệp của bạn đến khu phố của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả tiền cho bạn. Chọn từ Feed the Children (Trợ cấp Khẩn cấp / Các Gia đình Bồi thường); Chiến Dịch Nhân Quyền (Quyền Dân Sự); và Bánh mì cho thành phố (Người vô gia cư địa phương). Tất cả các tổ chức này đều có trụ sở tại khu vực DC Metro và / hoặc có quan hệ lâu dài với các cộng sự của chúng tôi. Cho chúng tôi một cái cớ để cho.