Chính sách và phí khách sạn

Chúng tôi muốn đảm bảo tất cả khách của chúng tôi có một kỳ nghỉ thú vị với chúng tôi. Chúng tôi có các chính sách và lệ phí sau đây để giúp đảm bảo mục tiêu này.

  • Phí ngẫu nhiên $ 100 sẽ được ủy quyền trên thẻ tín dụng khi nhận phòng. Nếu khách đang trả tiền mặt, 100 đô la sẽ được thu khi nhận phòng và trả lại sau khi phòng được kiểm tra thiệt hại sau khi thanh toán.
  • Phí hút thuốc $ 250 sẽ được truy cập để hút thuốc trong bất kỳ phòng nào
  • Phí dọn dẹp $ 150 sẽ được truy cập vào bất kỳ phòng nào có quá nhiều rác
  • Không có bên nào được phép trong phòng
  • Không có Confetti / long lanh được phép trong khách sạn