• plane-841441.jpg

xe tắc xi

Sân bay Qu?c T? Reagan

DCA

5 d?m

24 ?ô la

-

Sân bay Qu?c t? Dulles

IAD

28 d?m

$ 74,00

-

Baltimore Washington Airport

BWI

50 km

$ 85.00

tàu ?i?n

Sân bay Quốc Tế Reagan

$ 5.75 (giá vé cao điểm)

Đường Vàng Bắc (Pháo đài Totten hoặc Greenbelt)

Thoát tại Trung tâm hội nghị / Mt Vernon

Đi bộ từ Bắc đến O

Khách sạn ở góc O & 9
-

Sân bay Quốc Tế Dulles

Silver Line mở vào giữa năm 2014!

Silver Line East (Sân vận động / Bảo tàng)

Chuyển tại L'Enfant Plaza đến Green hoặc Yellow going North (Greenbelt / Fort Totem)

Thoát tại Trung tâm hội nghị / Mt Vernon

Đi bộ từ Bắc đến O

Khách sạn ở góc O & 9
-

Baltimore Washington Airport

Không có tuyến Metro

D?ch v? Van Chia s?

Super Shuttle

1-800-BLUE-VÂN

DCA 14,00 đô la e / một cách

IAD $ 29.00 e / một cách

BWI $ 37.00 e / một cách

(ước tính dựa trên chuyến đi khứ hồi trước khi mua)